คำแนะนำเรื่องการค้นหาและจัดการค่ากลางเพื่อพัฒนาแผนงาน - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
นายแพทย์ อมร นนทสุต
Go to content

Main menu:

คำแนะนำเรื่องการค้นหาและจัดการค่ากลางเพื่อพัฒนาแผนงาน

เอกสารเกี่ยวกับค่ากลางและบูรณาการ
                         
                                   [image:image-0]คำแนะนำเรื่อง การค้นหาและจัดการค่ากลางเพื่อพัฒนาแผนงาน
เชื่อมั่น และ ทำให้เป็นจริง
Back to content | Back to main menu